ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
587183
Online User Online1
Today Today176
Yesterday Yesterday97
ThisMonth This Month3,805
LastMonth Last Month6,150
ThisYear This Year30,026
LastYear Last Year58,813

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา