ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
587178
Online User Online2
Today Today171
Yesterday Yesterday97
ThisMonth This Month3,800
LastMonth Last Month6,150
ThisYear This Year30,021
LastYear Last Year58,813

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต