บุคลากร

 


รศ.ดร.สัญญา ควรคิด

Assoc.Prof.Dr. Sanya Kuankid

ตำแหน่ง : หัวหน้านักวิจัย
งานวิจัย :

 

อีเมล์ : sanya@webmail.npru.ac.th
โฮมเพจ : http://pws.npru.ac.th/sanya

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม

Asst.Prof.Dr. Thawatchai Thongleam

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย :  
อีเมล์ : thawatchait@npru.ac.th
โฮมเพจ : http://pws.npru.ac.th/thawatchait

ผศ.ดร.บุญธง วสุริย์

Asst.Prof.Dr. Boonthong Wasuri

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย :  
อีเมล์ :  
โฮมเพจ :  

ผศ.ธานิล ม่วงพูล

Asst.Prof. Thanin  Muangpool

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย :  
อีเมล์ : signal@webmail.npru.ac.th
โฮมเพจ : https://pws.npru.ac.th/signal

ผศ.อดิศร แก้วภักดี

Asst.Prof. Adisorn Kaewpukdee

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย :  
อีเมล์ : adisorn44@hotmail.com
โฮมเพจ : https://pws.npru.ac.th/adisorn

ดร.เกรียงไกร มีถาวร

Dr. Kriengkrai Meethaworn

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย :  
อีเมล์ : naridol36@webmail.npru.ac.th
โฮมเพจ :                                                                                

ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ

Dr. Vathinee  Sanyod  

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย :  
อีเมล์ : vatinee@webmail.npru.ac.th
โฮมเพจ : https://pws.npru.ac.th/vatinee

ผศ.ดร.กมลภู ถนอมสัตย์

Asst.Prof.Dr. Kamollabhu Thanomsat

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย :  
อีเมล์ : kamollabhu@webmail.npru.ac.th
โฮมเพจ : https://pws.npru.ac.th/kamollapoo

อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์

Jutatip Tepsuwan

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย :  
อีเมล์ : serennia@webmail.npru.ac.th
โฮมเพจ : https://pws.npru.ac.th/serennia

อาจารย์อ้อฤทัย ธนะคำมา

Orruethai Thanakumma

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย :  
อีเมล์ : orruethai@webmail.npru.ac.th
โฮมเพจ : https://pws.npru.ac.th/orruethai

รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ

Assoc.Prof.Dr. Apinan  Aurasopon

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
งานวิจัย :  
อีเมล์ : Aurasopon@yahoo.com
โฮมเพจ :  

นางสาวเสาวณีย์  อาจน้อย

Miss Saowanee  Arjnoi

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
งานวิจัย :  
อีเมล์ : 659906104@webmail.npru.ac.th

 

Statistics Statistics
11227
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month64
LastMonth Last Month54
ThisYear This Year533
LastYear Last Year885

thawatchait@npru.ac.th