ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

      โครงการ : พัฒนาเครื่องนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าอัตโนมัติต่ออาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

                         : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ           ปีที่ได้รับงบประมาณ: พ.ศ. 2566

                         

 

      โครงการ : นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ด้วยเทคนิคแสงเข้มข้นแบบพัลส์สำหรับใช้ใน ระดับอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา โรงงานผลิตผักผลไม้ดองในจังหวัดราชบุรี

                         : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ปีที่ได้รับงบประมาณ: พ.ศ. 2566

                         

 


Statistics Statistics
11513
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month20
LastMonth Last Month76
ThisYear This Year140
LastYear Last Year679