ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101455
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month106
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,357
LastYear Last Year20,348

  

 

 

 
ปก 
บทนำ 
สารบัญ 
สารบัญภาพ 
การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
            1. บันทึกข้อความ (ไทย) 
               - ขั้นตอนการล้างการตั้งค่า 
            2. หนังสือภายนอก (ครุฑ) 
            3. หนังสือประทับตรา 
            4. หนังสือคำสั่ง 
            5. หนังสือประกาศ 
            6. บันทึกข้อความเปล่า 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง