ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
179066
Online User Online1
Today Today104
Yesterday Yesterday58
ThisMonth This Month2,175
LastMonth Last Month2,613
ThisYear This Year14,064
LastYear Last Year27,731

มุ่งมั่นสร้างระบบงานเอกสารที่ได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ข่าวสาร โสตทัศนูปกรณ์มีคุณภาพ