ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101470
Online User Online1
Today Today41
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month121
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,372
LastYear Last Year20,348

7.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544