ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
179789
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday117
ThisMonth This Month2,898
LastMonth Last Month2,613
ThisYear This Year14,787
LastYear Last Year27,731

9.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544