ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101460
Online User Online1
Today Today31
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month111
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,362
LastYear Last Year20,348

11.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562