ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
182400
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month1,988
LastMonth Last Month3,521
ThisYear This Year17,398
LastYear Last Year27,731

11.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562