ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
179061
Online User Online1
Today Today99
Yesterday Yesterday58
ThisMonth This Month2,170
LastMonth Last Month2,613
ThisYear This Year14,059
LastYear Last Year27,731

10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559