ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101457
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month108
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,359
LastYear Last Year20,348

10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559