ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101464
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month115
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,366
LastYear Last Year20,348

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อว 0663