ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
182401
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month1,989
LastMonth Last Month3,521
ThisYear This Year17,399
LastYear Last Year27,731

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อว 0663