ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
179786
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday117
ThisMonth This Month2,895
LastMonth Last Month2,613
ThisYear This Year14,784
LastYear Last Year27,731

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548