ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101459
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month110
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,361
LastYear Last Year20,348

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526