ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101429
Online User Online1
Today Today80
Yesterday Yesterday96
ThisMonth This Month80
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,331
LastYear Last Year20,348

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561