ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101427
Online User Online1
Today Today78
Yesterday Yesterday96
ThisMonth This Month78
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,329
LastYear Last Year20,348

6.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187/2561