ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101461
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month112
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,363
LastYear Last Year20,348

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12