ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
179063
Online User Online2
Today Today101
Yesterday Yesterday58
ThisMonth This Month2,172
LastMonth Last Month2,613
ThisYear This Year14,061
LastYear Last Year27,731

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12