ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101433
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month84
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,335
LastYear Last Year20,348

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559