ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101430
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month81
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,332
LastYear Last Year20,348

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549