ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101428
Online User Online1
Today Today79
Yesterday Yesterday96
ThisMonth This Month79
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,330
LastYear Last Year20,348

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549