ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
181934
Online User Online2
Today Today5
Yesterday Yesterday140
ThisMonth This Month1,522
LastMonth Last Month3,521
ThisYear This Year16,932
LastYear Last Year27,731

7.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256/2560