ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101449
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month100
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,351
LastYear Last Year20,348

5.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256/2560