ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101421
Online User Online1
Today Today72
Yesterday Yesterday96
ThisMonth This Month72
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,323
LastYear Last Year20,348

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พ.ศ. 2661