ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101468
Online User Online1
Today Today39
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month119
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,370
LastYear Last Year20,348

12.เอกสารประกอบการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 3/2563