Statistics Statistics
197380
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month107
LastMonth Last Month692
ThisYear This Year5,779
LastYear Last Year17,070

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[06-11-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าพบประธานกรรมการโตโยต้านครปฐม
[06-11-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.นำนักศึกษาเข้าร่วมงานลอยกระทง
[06-11-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ประชุมและควบคุมนักศึกษาทำงานพิเศษโตโยต้า ชุด 2
[06-11-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.รับมอบของจากเอไอเอสเพื่อสนับสนุนการประชุมชมรมบุคลากร
[04-11-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมนักศึกษาทำงานพิเศษกับโตโยต้า
[04-11-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าร่วมประชุมการจัดงานกีฬาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[03-11-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของที่ระลึกให้นักศึกษาต่างชาติ
[03-11-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ประสานเรื่องการทำงาน Part time สำหรับนักศึกษา มรน.
[28-10-2014] นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารเอไอเอส
[28-10-2014] นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน. ร่วมพิธีเปิดงานเอไอเอสแนะแนวว่าที่บัณฑิต
[21-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการงานทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่ปิ่นเกลียว อ.เมือง จ.นครปฐม
[15-10-2014] ขอเชิญร่วมพิธีงานทอดกฐินสามัคคีวัดใหม่ปิ่นเกลียว
[15-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. ร่วมกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”
[13-10-2014] ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2557
[13-10-2014] ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกันยายน 2557
[10-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าศึกษาระเบียบ ข้อบังคับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
[10-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 57
[10-10-2014] สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.รับมอบของงานกีฬา
[09-10-2014] สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.รับมอบเครื่องดื่มและของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนงานกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 2557
[09-10-2014] สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.รับมอบน้ำดื่มและกระบองเชียร์เพื่อสนับสนุนงานกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 2557