ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
294717
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday119
ThisMonth This Month1,812
LastMonth Last Month3,033
ThisYear This Year38,348
LastYear Last Year57,491

1-ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว