ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
269868
Online User Online1
Today Today172
Yesterday Yesterday174
ThisMonth This Month2,627
LastMonth Last Month5,833
ThisYear This Year13,499
LastYear Last Year57,491

1-ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว