ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
201991
Online User Online2
Today Today260
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month3,113
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,113
LastYear Last Year76,664

1-ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว