ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329840
Online User Online2
Today Today18
Yesterday Yesterday92
ThisMonth This Month1,234
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year26,003
LastYear Last Year47,468

1-ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว