ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
233374
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday287
ThisMonth This Month2,915
LastMonth Last Month4,670
ThisYear This Year34,496
LastYear Last Year76,664

1-ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว