ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
250160
Online User Online1
Today Today103
Yesterday Yesterday87
ThisMonth This Month1,647
LastMonth Last Month3,508
ThisYear This Year51,282
LastYear Last Year76,664

1-ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว