ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
201981
Online User Online2
Today Today250
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month3,103
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,103
LastYear Last Year76,664

1-ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ