โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การใช้งาน Internet of Thing เบื้องต้น "

 

ติดต่อสอบถาม

  ผู้ประสานงาน  : ผศ.ดร.นิฏฐิตา  เชิดชู
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์สถานที่ทำงาน : 034 - 109300 ต่อ 3000
  Email : nitthita@webmail.npru.ac.th
  ID line :