วิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
     เจ้าหน้าที่ประจำ NLRC

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10677
Online User Online2
Today Today16
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month427
LastMonth Last Month883
ThisYear This Year6,477
LastYear Last Year4,200

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

(์Nursing Learning Resource Center)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทร 034-109300 ต่อ 3565 Fax.034-109318 อีเมลล์ nursing.npru@gmail.com