วิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
     เจ้าหน้าที่ประจำ NLRC

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
21324
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday65
ThisMonth This Month480
LastMonth Last Month1,729
ThisYear This Year7,254
LastYear Last Year9,870

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

(์Nursing Learning Resource Center)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทร 034-109300 ต่อ 3565 Fax.034-109318 อีเมลล์ nursing.npru@gmail.com