วิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
     เจ้าหน้าที่ประจำ NLRC

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
19070
Online User Online2
Today Today75
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month1,463
LastMonth Last Month917
ThisYear This Year5,000
LastYear Last Year9,870

ทะเบียนวัสดุคงทน