ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
63168
Online User Online2
Today Today27
Yesterday Yesterday39
ThisMonth This Month27
LastMonth Last Month1,388
ThisYear This Year1,415
LastYear Last Year15,045

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)