ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
87645
Online User Online1
Today Today89
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month906
LastMonth Last Month1,826
ThisYear This Year9,484
LastYear Last Year16,408

 

บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยยราชภัฏนครปฐม

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม

 
 

นายณัฐธีร์ ศิวเดชเจริญวงษ์

นักวิชาการศึกษา

nutteeap@webmail.npru.ac.th

นายทวีชัย ไพสี

นักวิชาการศึกษา

taweechai@webmail.npru.ac.th

นางสาวเนตรสุดา  จันอ้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

whanwhan@webmail.npru.ac.th

นางนิพาดา ธนพิทักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

nipada@webmail.npru.ac.th