ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
63196
Online User Online1
Today Today55
Yesterday Yesterday39
ThisMonth This Month55
LastMonth Last Month1,388
ThisYear This Year1,443
LastYear Last Year15,045

 

บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยยราชภัฏนครปฐม

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม

 
 

นายณัฐธีร์ ศิวเดชเจริญวงษ์

นักวิชาการศึกษา

nutteeap@webmail.npru.ac.th

นายทวีชัย ไพสี

นักวิชาการศึกษา

taweechai@webmail.npru.ac.th

นางสาวเนตรสุดา  จันอ้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

whanwhan@webmail.npru.ac.th

นางนิพาดา ธนพิทักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

nipada@webmail.npru.ac.th