ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - เอกสารประกอบการอบรม
 
[12-07-2018] หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร โดย อัยการชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอยัการสูงสุด
[12-07-2018] เอกสารประกอบโครงการที่ปรึกษากฎหมายพบผู้บริหาร โดย งานกฎหมายและนิติการ
[12-07-2018] เอกสารประกอบโครงการที่ปรึกษากฎหมายพบผู้บริหาร (หนังสือคู่มือ) โดย งานกฎหมายและนิติการ
[12-07-2018] แนวทางในการบริหารงานสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
[12-07-2018] มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง