กฎหมายปกครองเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย นายธวัชไชย สนธิวนิช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
อัพโหลดเมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:43 น.
กลุ่มเอกสาร : เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
จำนวนผู้อ่าน 31 ครั้ง