ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
อัพโหลดเมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09:37 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง