ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
18123
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month346
LastMonth Last Month396
ThisYear This Year1,143
LastYear Last Year5,456

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)