ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
20225
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month281
LastMonth Last Month368
ThisYear This Year3,245
LastYear Last Year5,456

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)