ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
12568
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month297
LastMonth Last Month388
ThisYear This Year1,044
LastYear Last Year4,948

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)