ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14927
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month491
LastMonth Last Month433
ThisYear This Year3,403
LastYear Last Year4,948

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)