ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
38867
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month438
LastMonth Last Month496
ThisYear This Year438
LastYear Last Year5,831

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)