ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
11344
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month200
LastMonth Last Month436
ThisYear This Year4,768
LastYear Last Year4,014

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)