ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
19192
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month315
LastMonth Last Month333
ThisYear This Year2,212
LastYear Last Year5,456

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)