ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
13884
Online User Online1
Today Today31
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month259
LastMonth Last Month373
ThisYear This Year2,360
LastYear Last Year4,948

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)