ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
16659
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month107
LastMonth Last Month465
ThisYear This Year5,135
LastYear Last Year4,948

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)