ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10572
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month242
LastMonth Last Month416
ThisYear This Year3,996
LastYear Last Year4,014

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)