ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
15795
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month241
LastMonth Last Month338
ThisYear This Year4,271
LastYear Last Year4,948

 

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)