Statistics Statistics
104118
Online User Online2
Today Today4
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month31
LastMonth Last Month174
ThisYear This Year384
LastYear Last Year2,929

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์จากระบบช่วยสร้างเว็บไซต์อัตโนมัติ

9-10 เมษายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

วิทยากร อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม และคุณอำนาจ ช้างเขียว

ช่วงที่ 1

- แนะนำระบบ  

- การ Log in

- การสร้าง Header ด้วยโปรแกรม power point

- การสร้างเมนูด้านบน

ช่วงที่ 2

- การสร้างเมนูด้านซ้ายใต้เมนู

- การใส่พื้นหลัง

- การใส่ข้อมูลหน้าแรก

- การสร้างหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วงที่ 3

- การแก้ไขข้อมูลหน้าแรก (ต่อ)

- การนำ Facebook ID มาใส่ในหน้าเว็บ

- การเพิ่มปฏิทินกิจกรรม

ช่วงที่ 4

- การสร้าง banner slide ด้วย power point

- การสร้างอัลบั้มภาพข่าวและกิจกรรม

- การใส่แผนที่ Google Maps ในหน้าเว็บไซต์