Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

**** แบบประเมินความพึงพอใจและความสุขในการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

                       ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต ได้รับรางวัลชมเชย
ในโครงการประกวด Music Video Awards Vol.8
ผลงานมิวสิควีดีโอเพลง ประตู ศิลปิน Mono mania

 


 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรปรียา เรืองอุไร นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย (ค.บ.) หมู่เรียน 60/21 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดเยาวชน เพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 6
จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)