ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

  

  

Statistics Statistics
379859
Online User Online1
Today Today68
Yesterday Yesterday284
ThisMonth This Month6,653
LastMonth Last Month11,111
ThisYear This Year17,764
LastYear Last Year118,769

 

               

 

                


Slider images
Slider images
Slider images

 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                       

                                                                                                                                                                       

กำหนดการพิธีรับปริญญาบัตร มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (7/02/2561)

กำหนดการพิธีรับปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (7/02/2561)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2558-2559 (พ.ศ. 2559) (31/01/2561)

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (29/01/2561)

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (12/01/2561)

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (18/12/2560)

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (14/12/2561)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (23/11/2560)

ประกาศ เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (31/10/2560)

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (6/10/2560)

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา