สถิตอยู่ในใจตราบนิรินดร์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

ข้าพพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

เข้าสู่เว็ปไซต์