Statistics Statistics
198380
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month323
LastMonth Last Month784
ThisYear This Year6,779
LastYear Last Year17,070

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[09-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ลงพื้นที่ชุมชนวัดวังตะกู
[07-10-2014] สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯและผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.รับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม เพื่อแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ 2557
[07-10-2014] ผู้แทนบริษัทเอไอเอสเข้าพบผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน..ในการจัดงานแนะแนวว่าที่บัณฑิตสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
[07-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้ารับการสอนการจัดทำเว็บไซต์สมาคมฯ
[07-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ลงพื้นที่อนามัยวังตะกู
[06-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ลงพื้นที่อนามัยสระกะเทียมของกลุ่มผู้สูงอายุ
[06-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมงานพิธีรับมอบทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
[06-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.มอบของที่ระลึกให้กับประธานกรรมการบริษัทโตโยต้านครปฐม
[06-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา กยศ.ของอุดมศึกษา
[06-10-2014] นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.และคณะกรรมการ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ
[06-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. เข้าร่วมจัดกิจกรรมอาสาอนามัย ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย
[06-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมดัชมิลล์
[06-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ช่วยเตรียมงานวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
[06-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าสังเกตการณ์และอบรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
[06-10-2014] นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.ลงพื้นที่โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม
[06-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสระกะเทียม
[06-10-2014] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ฯ