Statistics Statistics
198727
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday36
ThisMonth This Month670
LastMonth Last Month784
ThisYear This Year7,126
LastYear Last Year17,070

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[25-08-2015] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ฝึกซ้อมการเชียร์กีฬาให้กับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมนครปฐม
[25-08-2015] คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มรน. จัดงานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2558
[17-08-2015] สมาคมศิษย์เก่า มรน.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และงานคืนสู่เหย้า 78 ปี ชาวชมพู - แดง
[17-08-2015] สมาคมศิษย์เก่า มรน.จัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
[17-08-2015] สมาคมศิษย์เก่า มรน.จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมใหญ่
[17-08-2015] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เยี่ยมอาการอาพาธรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
[17-08-2015] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ประสานงานหัวหน้ากองบรรณาธิการ นสพ.พลังชนเพื่อลงข่าวการจัดประชุมใหญ่
[17-08-2015] บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา มรน.มอบแฟ้มเก็บเอกสารให้กับสมาคมศิษย์เก่า มรน.
[17-08-2015] คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่า มรภ.อุบลราชธานี
[19-06-2015] นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.บันทึกเทปโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีนครปฐมในการจัดงานประชุมใหญ่และงานคืนสู่เหย้า
[19-06-2015] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ติดต่อตำแหน่งงานบริษัทที่เข้าร่วมงานเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
[19-06-2015] โตโยต้านครปฐม ให้การสนับสนุนของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้นำศิษย์เก่า มรน.
[19-06-2015] สมาคมศิษย์เก่า มรน.จัดประชุมผู้นำศิษย์เก่า
[19-06-2015] กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่า มรน.
[19-06-2015] นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
[19-06-2015] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เตรียมความพร้อมด้านพิธีกรและจัดสถานที่งานเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
[31-05-2015] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
[15-05-2015] สมาคมศิษย์เก่า มรน.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2558
[15-05-2015] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ประสานงานเอไอเอสเรื่องการจ้างงานพิเศษสำหรับนักศึกษา
[15-05-2015] ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมกับเอไอเอสจัดจ้างนักศึกษาทำงาน PART TIME